• gabinet  ortodontyczny
  • leczenie ortodontyczne
  • aparaty ortodontyczne
  • porady ortodontyczne
  • wizyty
  • kontakt ortodonta bytom
  • aparaty ortodontyczne oraz leczenie ortodontyczne na raty

Wizyty ortodontyczne

Wizyty poza dniami świątecznymi po wcześniejszej rejestracji

Poniedziałek:1300÷1900

Środa:1300÷1900

Wizyty ortodontyczne można podzielić na etapy
rozpoczynamy od konsultacji ortodontycznej

Na pierwszej wizycie ortodontycznej w gabinecie przed rozpoczęciem leczenia, lekarz ortodonta zapo­znaje się z pacjentem, zbiera potrzebne informacje, przeprowadza wywiad by znaleźć przyczynę problemu i poznać ewentualne złe nawyki pacjenta, które będzie trzeba wyeliminować. Niezbędnym elementem wizyty jest badanie jamy ustnej, również oglądanie twarzy pacjenta z przodu i z profilu w celu określenia rodzaju zaburzenia oraz stopnia zaawansowania wady.

Podstawowym elementem wizyty jest pobranie wycisków szczęki i żuchwy, na podstawie których zostaną wykonane modele gipsowe obrazujące stan panujący w jamie ustnej. Modele te umożliwią zaplanowanie odpowiedniego sposobu leczenia.

Pierwszą wizytę u ortodonty należy traktować jako konsultację ortodontyczną, gdyż lekarz informuje pacjenta o charakterze jego wady oraz sposobie leczenie takiego zaburzenia. Są to jednak informacje wstępne, gdyż dokładny plan leczenia lekarz ortodonta może przedstawić dopiero po analizie modeli diagnostycznych, zdjęć rentgenowskich które zleci lekarz, (najczęściej pantomogram, tele boczne głowy.

Dzięki wszystkim uzyskanym informacjom na wizycie ortodontycznej oraz wyniki analizy modeli i zdjęć lekarz ortodonta może ustalić indywidualny sposób leczenia oraz wybrać odpowiedni moment na jego rozpo­częcie. W przypadku młodszych dzieci warto czasami poczekać do momentu skoku wzrostowego, gdyż w przypadku niektórych wad leczenie zastosowane w tym momencie będzie trwało znacznie krócej. O tym jednak decyduje tylko i wyłącznie lekarz ortodonta.

zaplanowanie leczenia ortodontycznego

Wizyta z zaplanowaniem leczenia polega na przedstawieniu i omówieniu z pacjentem zaproponowanego sposobu leczenia, przedstawieniu wszystkich zaleceń i wskazań jakie pacjent będzie musiał przestrzegać, aby leczenie było najbardziej efektywne.

Lekarz ortodonta przedstawia szacunkowy zarys kosztów jakie pacjent będzie musiał ponieść. W przypadku aparatów stałych jest to istotny element, gdyż koszty nie są małe i uzależnione od wyboru zastosowanych materiałów. Pacjent ma możliwość wyboru rodzaju aparatu ortodontycznego stałego najczęściej stoso­wany metalowy, kosmetyczny, bądź lingwalny - zakładany na powierzchnię zębów od wewnętrznej strony.

założenie aparatu ortodontycznego

Zakładanie aparatu stałego polega na naklejeniu specjalnym nietoksycznym i nieszkodliwym klejem na zęby małych zamków, a następnie połączeniu ich drutem. Bardzo ważnym elementem jest precyzyjne przykle­jenie zamków, gdyż ma to znaczenie dla przebiegu leczenia i jego efektywności. Jest to zabieg zupełnie bezbolesny i trwający około godziny w przypadku prostowania zębów żuchwy i szczęki.

Jeżeli metodą leczenie wybraną przez ortodontę będzie to aparat ruchomy lekarz daje pacjentowi przygotowany przez technika aparat ortodontyczny i instruuje jak należy go używać, ile razy dziennie należy go nosić oraz w jaki sposób dbać o niego.

Nieodłącznym elementem wizyty jest poinstruowanie pacjenta o konieczności bezwzględnego prze­strze­gania higieny jamy ustnej i odbywania w wyznaczonych terminach wizyt kontrolnych. Ortodonta pokazuje jak czyścić zęby by nie uszkodzić aparatu, a jednocześnie dokładnie usunąć resztki jedzenia.

wizyty kontrolne

Należy pamiętać, że założony aparat ortodontyczny to nie koniec leczenia i można teraz czekać na efekty, wręcz przeciwnie jest to dopiero początek. Konieczne są regularne wizyty kontrolne u ortodonty w wyznaczonych terminach, który obserwując postępy leczenia (zmiany położenia zębów) odpowiednio reguluje aparat stały, jak i ruchomy, celem z optymalizowania skuteczności leczenia.

Aparat ortodontyczny jaki by nie był, nie jest w stanie sam wyleczyć wady zgryzu. Konieczna jest kontrola ze strony specjalisty ortodonty, gdyż tylko on jest w stanie odpowiednio poprowadzić poprawne leczenie.

Pacjent z założonym aparatem który przez długi okres czasu nie odwiedza gabinetu ortodontycznego, pozostaje bez kontroli, opieki specjalisty może narazić się na znaczne przedłużenie leczenia, a co za tym idzie na zwiększenie kosztów.

Co 4-6 tygodni wskazane są wizyty kontrolne przy aparatach stałych, natomiast w przypadku aparatów ruchomych co 2-3 miesiące.

leczenie retencyjne/stabilizacyjne

Jest to ostatni etap leczenia, następuje po okresie koniecznym do usunięcia wady zgryzu.

Po zdjęciu aparatu stałego, odpowiedzialnego za aktywną fazę leczenia, zakładany jest aparat retencyjny, który od tej pory odpowiadać będzie za utrzymanie wyników leczenia. Pominięcie tego etapu może spo­wodować cofnięcie efektów leczenia ortodontycznego. Gdy pacjent był leczony aparatem ruchomym najczęściej dalej jest on aparatem retencyjnym, lecz już bez aktywowanych elementów oraz o ograniczonej potrzebie noszenia.

Gabinet ortodontyczny

ortodonta bytom

ortodoncja bytom

aparaty ortodontyczne

leczenie ortodontyczne